Najważniejsze ubezpieczenia dla firm

ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenia dla firm skierowane są w zasadzie dla każdej działalności. Niektóre branże wymagają specjalnych ubezpieczeń, aby firmy mogły funkcjonować na rynku. Przykłady takich ubezpieczeń to m.in. OC przewoźnika, ubezpieczenie CARGO, czy nawet OC Multiagenta w branży ubezpieczeniowej. W wielu przypadkach, kiedy nie jest wymagane ubezpieczenie firmy warto jednak wybrać odpowiednią polisę, aby zabezpieczyć naszą firmę przed różnymi negatywnymi sytuacjami. Możemy ubezpieczyć nasze produkty, usługi, budynki firmowe czy nawet gotówkę w kasie firmy.

OC dla firm i przedsiębiorców

Ubezpieczenie OC firmy jest skierowane do różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. OC dla firm ma głównie na celu zabezpieczenie majątku naszego przedsiębiorstwa.  Druga sprawa to przejęcie ewentualnej odpowiedzialności finansowej za źle wykonane usługi oraz za nieodpowiednie lub całkowite niewywiązanie się z zawartej przez nas umowy. Warto skorzystać z tego ubezpieczenia w przypadku firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Każda firma różni się oferowanymi produktami i usługami. Dobrze jest pozyskać odpowiedniego agenta, który dobrze doradzi nam w wyborze zakresu ubezpieczenia dla firmy.

Ubezpieczenia mienia dla firm

Ubezpieczenie majątku oraz mienia naszej firmy, takich jak:

  • budynki,
  • lokale,
  • Maszyny i urządzenia
  • Wyposażenie firmy.

Wszystko to możemy ubezpieczyć od zdarzeń losowych (deszcz nawalny, huragan, grad, upadek drzew, zalanie, uderzenie pioruna itp) oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku czy nawet wandalizmu.

Dodatkowo możemy ubezpieczyć przedmioty szklane (szyby okienne, gabloty, lady, stoły, lustra, boksy itp) od stłuczenia lub pęknięcia.

Sprzęt elektorniczny możemy ubezpieczyć od wszystkich ryzyk. Ubezpieczymy np. nasze laptopy w firmie między innymi od upadku i zniszczenia.